I edycjaWeronika T. Adrian (www, @wer0nika) jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Laboratorium Informatyki w Katedrze Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuje w zespole badawczym GEIST, jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz członkiem IEEE. W roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki jako pierwsza absolwentka kierunku Informatyka Stosowana w tej jednostce.
W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Sieci Semantycznej, systemami inteligentnymi oraz programowaniem w logice. Lista publikacji dostępna jest w systemie AGH. Brała udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych: HeKatEBIMLOQ, INDECT oraz w programach europejskich: IT2EDU, Wiedza i Praktyka.


Sławomir Gruszczyński  ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w 2001 r. W tym samym roku dr inż. Gruszczyński rozpoczął pracę w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji na stanowisku konstruktora urządzeń mikrofalowych. W ramach pracy doktorskiej prowadził badania teoretyczne i eksperymentalne nad ultraszerokopamowymi sprzęgaczami kierunkowymi i przesuwnikami fazy w technice linii paskowych zmierzające do opracowania układów wykonanych w technice linii paskowych pracujących w paśmie przekraczającym jedną dekadę częstotliwości. 
W latach 2004-2005 brał udział w badaniach nad zintegrowanym dwupasmowym układem antenowym do zastosowań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w którym wykorzystane zostały wyniki dotychczasowych prac badawczych nad układami mikrofalowymi o liniach sprzężonych. W latach 2005 - 2007 Sławomir Gruszczyński prowadził prace badawcze nad układami mikrofalowymi pracującymi w paśmie 24 GHz w ramach projektu CRAFT-016927 Szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej. W ramach projektu opracowane zostały zintegrowane moduły nowatorskich mikrofalowych radarów Dopplera pracujących w paśmie 24 GHz do zastosowań przemysłowych. Opracowane urządzenia zostały wdrożone do produkcji i są obecnie oferowane przez jedną z brytyjskich firm. Projekt ten, jako jeden z nielicznych, został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Europejską, uzyskując wyróżnienie. 
W latach 2006 - 2009 dr inż. Gruszczyński brał udział w badaniach nad możliwością wykrywania urządzeń szpiegowskich metodą badania odpowiedzi na pobudzenie impulsem elektromagnetycznym. Praca wykonywana w ramach projektu CRAFT-032585 Szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej. W ramach badań opracowane zostało urządzenie pozwalające na wykrywania urządzeń elektronicznych bez względu na to, czy urządzenia te są w danym momencie zasilane, czy całkowicie wyłączone. Dotychczasowe wyniki zebrane w ramach prac badawczych Sławomira Gruszczyńskiego są przedmiotem łącznie 65 artykułów i komunikatów na konferencjach międzynarodowych w tym: 23 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (7 w IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques i dwa w IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters), 42 komunikatów konferencyjnych oraz 6 zgłoszeń patentowych.
W 2009 roku dr inż. Sławomir Gruszczyński przystąpił do konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie po wygranym konkursie został zatrudniony od dnia 1 lipca 2009 r. W pracy naukowej  kontynuuje on obecnie badania nad szerokopasmowymi układami o liniach sprzężonych, w których wykorzystuje technikę elementów quasi-skupionych. W 2009 roku dr inż. Gruszczyński został laureatem prestiżowego programu Lider, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad systemem monitorowania stanu zmęczenia kierowcy. Projekt, przyznany na lata 2010 – 2013, ma na celu opracowanie systemu pozwalającego na wczesne wykrycie oznak zmęczenia kierowcy, a przez to zapobieganie katastrofom drogowym spowodowanym sekundowym zaśnięciem kierowcy (przyczyna ta stanowi znaczny odsetek wypadków drogowych i jest główną przyczyną wypadków o tzw. wysokim wskaźniku śmiertelności). W 2011 roku dr inż. Gruszczyński wydał monografię habilitacyjną pt: „Design of quasi-ideal coupled lines and their application sin high-performance directional couplers”.

Eliasz Kańtoch  jest absolwentem kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz studiów indywidualnych na kierunku Inżynierii Biomedycznej w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zatrudniony w Katedrze Automatyki AGH, gdzie prowadzi badania nad zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych w medycynie. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Uczestnik wielu konferencji z zakresu inżynierii biomedycznej m.in. European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, International Conference on Information Technologies in Biomedicine. Członek międzynarodowego stowarzyszenia IEEE oraz komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Computing inCardiology.  Laureat wielu nagród i wyróżnień  m.in. stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwukrotny stypendysta stypendium Sapere Auso. W wolnych chwilach trenuje Karate Kyokushin (5 KYU) i pływanie.
Daniel Prusak zajmuje się  automatyką i robotyką  (specjalność: mechatronika). Tematyka jego pracy naukowej jest ściśle związana z najnowocześniejszymi technologiami z obszaru robotyki, mikrorobotyki, precyzyjnych napędów piezoelektrycznych, systemów sterowania czasu rzeczywistego, a także z szeroko rozumianą mechatroniką. Praca naukowa opiera się o wirtualne prototypowanie, które wiąże w spójną całość takie dziedziny modelowania komputerowego jak: CAD, MES, MULTIBODY, PSEUDO RIGID BODY, oraz aparaty matematyczne tworzone w pakiecie MATLAB/SIMULINK i MAPLE. Ponadto jest ściśle związana z technologią wykonywania i badania eksperymentalnego zaawansowanych prototypów napędów piezoelektrycznych i mikrorobotów zbudowanych w oparciu o elestyczne przeguby złączowe typu FLEXURES, także użyciem metod kalibracji optycznej oraz interferometrów laserowych. Wykonał kilka działających prototypów napędów piezoelektrycznych, robotów oraz mikrorobotów, poprzedzonych analizą z użyciem wyżej wymienionych aparatów matematycznych, symulacji komputerowej oraz zastosowaniem systemów do szybkiego prototypowania takich jak np. dSPACE. Dr inż. Daniel Prusak jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji oraz kilkunastu zgłoszeń patentowych  potwierdzonych numerem w Urzędzie Patentowym RP. W ramach studiów doktoranckich oraz w ramach pracy na stanowisku adiunkta dr inż. Prusak prowadzi m.in. takie przedmioty jak: komputerowe projektowanie manipulatorów i robotów, modelowanie manipulatorów i robotów czy projektowanie mechatroniczne. Za swoją działalność naukową wyróżniony licznymi nagrodami, m.in. Złotym Medalem  Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008, Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 2009, Nagrodą imienia Profesora Zbigniewa Engela oraz Nagrodą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz