poniedziałek, 22 lipca 2013

PAMI - Polsko-Amerykański Most Innowacji

W dniach 28-29 października 2013 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się I Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI). Wydarzenie poświęcone będzie promocji najlepszych wzorców amerykańskiej przedsiębiorczości wśród polskich naukowców i studentów.Zamierzeniem organizatorów, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie, jest zaprezentowanie najlepszych praktyk promocji innowacji w środowisku akademickim oraz skutecznej współpracy między instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami. PAMI ma także za zadanie przybliżenie inicjatywy TOP 500 Innovators (organizowanej przez MNiSW), jak również absolwentów tego programu, którzy podczas dwudniowych paneli tematycznych i warsztatów będą dzielić się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas staży na University of California – Berkeley i Stanford University.

Swój udział w PAMI zapowiedziało już kilku amerykańskich profesorów z Berkeley i Stanford, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą m.in. na temat przedsiębiorczości i kreatywności. Wydarzenie składać się będzie z kilku otwartych paneli dyskusyjnych:
  • American success stories. From tech students to tech giants
  • Polish success stories. From engineer to millionaire
  • Taking risk and celebrating failure. From lab to the market
  • Innovative culture in the US and Poland
  • Prelegenci będą dyskutować m.in. nad wdrożeniem amerykańskich rozwiązań w polskich realiach czy sposobami pozyskiwania środków finansowych na badania i ich komercjalizację. Podczas PAMI zaprezentują się także polskie i amerykańskie firmy, które już teraz podbijają międzynarodowe rynki, choć ich twórcami często są studenci.

Polsko-Amerykański Most Innowacji odbędzie się w Centrum Dydaktyki AGH (ul. Reymonta 7). Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia zajdziecie na stronie www.pami.agh.edu.pl.

Do udziału w tym wyjątkowym dwudniowym wydarzeniu serdecznie zapraszamy absolwentów programu TOP 500 Innovators, przedsiębiorców, polskich naukowców, studentów, pracowników centrów transferu technologii oraz przedstawicieli mediów.

Czesław Miłosz na UC Berkeley

W jednej z sal biblioteki UC Berkeley udało nam się znaleźć pamiątki po Czesławie Miłoszu.

© Bartosz Sawik

czwartek, 18 lipca 2013

Szukamy pracowników na stanowiska asystenta naukowego w dziedzinie informatyki/elektroniki

Wymagania:
 ukończone studia magisterskie na kierunkach Informatyka, Telekomunikacja, Inżynieria Akustyczna,
Elektronika lub innych zbliżonych,
 umiejętność programowania w językach C#, .NET, C++,
 zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej,
 udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 po przyjęciu do pracy wymagane będzie przejście procedury poświadczenia bezpieczeństwa,

Preferowane będą osoby z:
 doświadczeniem na stanowisku programisty,
 znajomością inżynierii oprogramowania,
 wiedzą na temat technologii mowy i przetwarzania języka naturalnego,
 znajomością sprzętu telefonii przewodowej i bezprzewodowej.

Szczegóły w ogłoszeniu

niedziela, 14 lipca 2013

Nobliści na UC Berkeley

Ślady laureatów Nagrody Nobla można spotkać wszędzie na UC Berkeley. Poniższe zdjęcia zrobiłem w głównym holu Haas School of Business.


W sumie uczelnia ta może poszczycić się 22 laureatami Nagrody Nobla (szczegóły na stronie: http://www.berkeley.edu/news/features/nobel/). Podczas wycieczki po campusie dowiedzieliśmy się, że każdy laureat dostaje od uczelni miejsce parkingowe na terenie campusu. Powiedziano nam, że choć niematerialna jest to bardzo cenna nagroda ponieważ zaparkować na terenie uczelni jest bardzo ciężko. Poniżej zdjęcie niektórych z miejsc parkingowych noblistów, koło których dość często przechodzę w drodze na lunch.


Autor: Patryk Gwiżdż